Jest to symbol zastępczy subdomeny sauberwand.hermer.waw.pl